Aktuálny ročník

Výsledky kvalifikačného kola IPO 2018/2019

 


Kvalifikačné kolo IPO 2018/2019 sa uskutočnilo 6. fenruára 2019  na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z troch ponúknutých tém.

FOTOGALÉRIA – kvalifikačné kolo IPO 2018/2019.


Výsledky slovenského kola IPO 2018/2019


Slovenské kolo IPO 2018/2019 sa uskutočnilo 12. decembra 2018 na FF KU v Ružomberku a zúčastnilo sa na ňom 182 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z troch ponúknutých tém.

FOTOGALÉRIA – slovneské kolo IPO 2018/2019.


Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2018/2019 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v stredu, 12. decembra 2018, o 11:00 hod.

Prví traja najlepší získajú diplom + vecnú cenu.

Aj ďalší úspešní študenti budú pozvaní do druhého kvalifikačného kola, ktoré sa bude konať

vo februári 2019 na FF KU

(termín bol posunutý vzhľadom na veľký počet študentov v 1. kole a čas potrebný na vyhodnotenie esejí).

Víťaz kvalifikačného kola postupuje do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční

16. – 19. mája 2019 v Ríme.

Všetky cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na medzinárodnom kole má víťaz kvalifikačného kola hradené.

Plagát IPO 2018/2019


 

 

 

 

 

 

 

Reklamy