Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2017/2018 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl


Slovenského kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2017 na FF KU v Ružomberku sa zúčastnilo približne 100 študentov stredných škôl z celej SR.

Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém.

Hodnotenie esejí slovenského kola IPO bude študentom zaslané najneskôr do konca novembra 2017. Najlepšie umiestnení študenti budú pozvaní do kvalifikačného kola, ktoré sa uskutoční 12. decembra 2017 na FF KU.


Oznam IPO 2017/2018

FOTOGALÉRIA – slovenské kolo IPO 2017/2018

Reklamy