Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2017/2018 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl


Kvalifikačné kolo filozofickej olympiády sa uskutočnilo 12. decembra 2017 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém v anglickom jazyku.

Výsledky kvlaifikačného kola IPO 2017/2018.

FOTOGALÉRIA – kvalifikačné kolo IPO 2017/2018


Slovenského kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2017 na FF KU v Ružomberku sa zúčastnilo približne 100 študentov stredných škôl z celej SR.

Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém.

Výsledky slovenského kola IPO 2017/2018.

FOTOGALÉRIA – slovenské kolo IPO 2017/2018


Oznam IPO 2017/2018

 

Reklamy