Zástupca Slovenska sa stal víťazom Medzinárodnej filozofickej olympiády 2018

slovak_delegation_hrkut_karlubik_2018Víťaz kvalifikačného kola, Michal Karlubík, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal zlatú medailu na International Philosophy Olympiad (IPO), ktorá sa konala v čiernohorskom meste Bar. Na tohtoročnom 26. ročníku sa zúčastnilo 50 krajín z Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Celkovo súťažilo 100 študentov, spomedzi ktorých získal slovenský študent celkovo najvyššie skóre 8,33 bodu na škále od 0 do 10. Tohtoročná súťaž ponúkla štyri krátke filozofické texty (autormi boli: Aristoteles, Mencius, Kant, Goehr), z ktorých si študent mal vybrať jeden a napísať naň počas 4 hodín esej.

Eseje hodnotí medzinárodná porota učiteľov filozofie zložená z delegácií súťažiacich krajín a zo zástupcov FISP (Federation Internationale des Societes de Philosophie). Slovensko zastupuje v tejto medzinárodnej porote Ján Hrkút z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hodnotenie samotných prác prebieha v dvoch, resp. troch kolách, pričom každú esej hodnotí minimálne 6 porotcov, ktorí rozhodujú, či práca postupuje do finálového hodnotenia. Vo finálovom hodnotení 5-členný riadiaci výbor IPO a zástupcovia FISP najlepšie práce zoradia a rozhodnú o medailách. Eseje sú hodnotené anonymne a v skupinách podľa jazykových oblastí. Hodnotenie prebieha na základe piatich kritérií (relevancia, filozofické pochopenie, argumentácia, koherencia, originalita). V každom kritériu je esej ešte hodnotená piatimi indikátormi, teda piatimi kvalitatívnymi úrovňami plnenia kritéria.

V Slovenskej republike je partnerom IPO Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tejto katedre sa od akademického roka 2015/2016 konajú národné kvalifikačné kolá, na ktoré sú pozývaní študenti zo všetkých stredných škôl.

Ďalšie informácie:

http://ipo2018.me/results/

Správa v Rádiu Slovensko 1

 

 


Kvalifikačné kolo filozofickej olympiády sa uskutočnilo 12. decembra 2017 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém v anglickom jazyku.

Výsledky kvlaifikačného kola IPO 2017/2018.

FOTOGALÉRIA – kvalifikačné kolo IPO 2017/2018


Slovenského kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2017 na FF KU v Ružomberku sa zúčastnilo približne 100 študentov stredných škôl z celej SR.

Študenti si pre napísanie eseje vyberali jednu z troch tém.

Výsledky slovenského kola IPO 2017/2018.

FOTOGALÉRIA – slovenské kolo IPO 2017/2018


Oznam IPO 2017/2018

 

Reklamy