Aktuálny ročník

Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2018/2019 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v stredu, 12. decembra 2018, o 11:00 hod.

Prví traja najlepší získajú diplom + vecnú cenu.

Aj ďalší úspešní študenti budú pozvaní do druhého kvalifikačného kola, ktoré sa bude konať

16. januára 2019 na FF KU.

Víťaz kvalifikačného kola postupuje do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční

22. – 26. mája 2019 v Ríme.

Všetky cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na medzinárodnom kole má víťaz kvalifikačného kola hradené.

Plagát IPO 2018/2019


 

 

 

 

 

 

 

Reklamy