Aktuálny ročník


Z dôvodu protipandemických opatrení sa slovenské kolo IPO 2021/2022 v pravidelnom jesennom termíne (v roku 2021) neuskutoční.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s učiteľmi a študentmi stredných škôl ihneď ako to umožní epidemiologická situácia.