Aktuálny ročník

Medzinárodná filozofická olympiáda 2019 s medailovou slovenskou účasťou

IPO Rim 19V Ríme sa v dňoch 16. – 19. 5. 2019 konala XXVII. Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO) s účasťou študentov a učiteľov zo 48 krajín z Ázie, Európy, Južnej a Severnej Ameriky. Tradičné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú víťazi národných súťaží, je určené pre stredo/školákov, pričom cieľom nie je testovanie konkrétnych filozofických vedomostí, ale skôr zručností: ako napísať text, ktorý je relevantný k téme; filozofické porozumenie citátu; schopnosť presvedčivo argumentovať; napísať koherentný a zmysluplne štruktúrovaný text; ponúknuť originálny príspevok k problematike.

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili aj prví dvaja študenti zo slovenskej filozofickej olympiády: Richard Vaško a Kenneth Martin, obaja z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Za učiteľov reprezentoval SR Ján Hrkút z Katedry filozofie FF KU v Ružomberku, ktorý sa zároveň podieľal na hodnotení prác ako člen medzinárodnej komisie učiteľov.

IPO Rim 19bSúťažiaci mali možnosť reagovať svojou esejou na jeden z citátov z Platóna, Leonarda da Vinci, Bhagavad-Gity a D. J. Haraway. Sprievodný program podujatia tvorili prednášky a workshopy zamerané prevažne na vedecký, umelecký a filozofický odkaz Leonarda da Vinci, a to z príležitosti 500. výročia jeho úmrtia.

Podľa hodnotenia poroty dve najlepšie práce napísali študenti z Ruska a Chorvátska. Slovenskí študenti boli ocenení striebornou medailou (Kenneth Martin) a čestným uznaním (Richard Vaško). Srdečne im blahoželáme, ďakujeme za medzinárodnú reprezentáciu, skvelý výsledok a tešíme sa na ďalší ročník filozofickej olympiády najprv na slovenskom kole (na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku) a potom na medzinárodnom kole v máji 2020 v portugalskom Lisabone.

 

 


Výsledky kvalifikačného kola IPO 2018/2019


Kvalifikačné kolo IPO 2018/2019 sa uskutočnilo 6. fenruára 2019  na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z troch ponúknutých tém.

FOTOGALÉRIA – kvalifikačné kolo IPO 2018/2019.


Výsledky slovenského kola IPO 2018/2019


Slovenské kolo IPO 2018/2019 sa uskutočnilo 12. decembra 2018 na FF KU v Ružomberku a zúčastnilo sa na ňom 182 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z troch ponúknutých tém.

FOTOGALÉRIA – slovneské kolo IPO 2018/2019.


Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2018/2019 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v stredu, 12. decembra 2018, o 11:00 hod.

Prví traja najlepší získajú diplom + vecnú cenu.

Aj ďalší úspešní študenti budú pozvaní do druhého kvalifikačného kola, ktoré sa bude konať

vo februári 2019 na FF KU

(termín bol posunutý vzhľadom na veľký počet študentov v 1. kole a čas potrebný na vyhodnotenie esejí).

Víťaz kvalifikačného kola postupuje do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční

16. – 19. mája 2019 v Ríme.

Všetky cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na medzinárodnom kole má víťaz kvalifikačného kola hradené.

Plagát IPO 2018/2019


 

Reklamy