Aktuálny ročník

VÝSLEDKY KVALIFIKAČNÉHO KOLA IPO 2019/2020


Kvalifikačné kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

  • „[…] our deepest and most basic views about our agency – our freedom and moral responsibility – are not held hostage to views in physics.“ (M. Fisher: Compatibilism. s. 81 [In: Four Views on Free Will. Blackwell Publishing, 2007])
  • „Free speech is not the cause of the tensions that are growing around us, but the only possible solution to them.” (Roger Scruton, BBC interview 2015)
  • “The word ‘good’ has many meanings. For example, if a man were to shoot his grandmother at a range of 500 yards I should call him a good shot, but not necessarily a good man.” (G. K. Chesterton, quoted in Chesterton as Seen by His Contemporaries(Cyril Clemens, 1939))

VÝSLEDKY SLOVENSKÉHO KLOLA IPO 2019/2020


Slovenské kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

  • Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom. (Seneca, Epistulae, 85, 30 z: Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.)
  • Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“(Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.)
  • Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu. (Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti)

 

FOTOGALÉRIA


Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2019/2020 organizuje piaty ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v utorok, 26. novembra 2019, o 11:00 hod.

Prví traja najlepší získajú diplom + vecnú cenu.

Prví dvadsiati študenti budú pozvaní do druhého kvalifikačného kola.

Víťaz kvalifikačného kola postupuje do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční

21. – 24. mája 2020 v Lisabone.

Všetky cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na medzinárodnom kole má víťaz kvalifikačného kola hradené.

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 19. novembra 2019.

PLAGÁT IPO 2019/2020