IPO 2016/2017

Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2016/2017 vyhlasuje druhý ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v utorok, 13. decembra 2016, o 11:00 hod.

Prví traja najlepší získajú diplom + tablet / čítačku el. kníh.

Aj ďalší úspešní študenti budú pozvaní do druhého kvalifikačného kola, ktoré sa bude konať 17. januára 2017 na FF KU.

Víťaz kvalifikačného kola postupuje do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční

25. – 28. mája 2017 v holandskom Rotterdame.

Všetky cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na medzinárodnom kole má víťaz kvalifikačného kola a jeho učiteľ plne hradené.

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 6. decembra 2016.

Plagát IPO 2016/2017