IPO 2017/2018

Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2017/2018 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v utorok, 14. novembra 2017, o 11:00 hod.

Prví traja najlepší získajú diplom + 1. cena čítačka el. kníh.

Aj ďalší úspešní študenti budú pozvaní do druhého kvalifikačného kola, ktoré sa bude konať

12. decembra 2017 na FF KU.

Víťaz kvalifikačného kola postupuje do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční

23. – 27. mája 2018 v čiernohorskom meste Bar.

Všetky cestovné a pobytové náklady spojené s účasťou na medzinárodnom kole má víťaz kvalifikačného kola hradené.

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 6. novembra 2017.

Plagát IPO 2017/2018