Témy slovenského kola IPO 2017/2018

Slovenské kolo IPO 2017/2018 sa uskutočnilo 14. 11. 2017 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

  • Davový člověk by nikdy neuznal něco mimo sebe, kdyby ho k tomu okolnosti násilně nepřinutily. … Naopak člověk vybraný či výborný má v sobě intimní cit nutnosti uznávat mimo sebe pravidlo, které jej přesahuje a převyšuje, do jehož služeb dobrovolně vstupuje. José Ortega y Gasset, Vzpoura davů
  • Demokracie na celém světě podceňují, a proto zanedbávají schopnosti, jež naléhavě potřebujeme k tomu, abychom demokracii uchovali živou, hodnou úcty a zodpovědnou. Martha C. Nussbaumová, Ne pro zisk
  • ‘Pracujeme preto, aby sme mali voľno’. Asi na chvíľu zaváhame a napokon skonštatujeme, že svet je naozaj postavený na hlavu a že sa tu presne vyjadruje tento stav. Nevyznie táto veta pre človeka ponoreného do totálneho sveta práce priam ako nemorálna, keď je takpovediac napísaná v protiklade so základnými princípmi ľudskej spoločnosti? Josef Pieper, Voľný čas a kult