Témy esejí slovenského kola IPO 2018/2019

Študenti si pre napísanie súťažnej eseje zvolili jednu z nasledovných tém:

  • Vykorenenosť súčasného života potrhala komunitné väzby. Dnes je bežné nájsť ľudí, ktorí nepoznajú a v skutočnosti ani nechcú spoznať svojich susedov. Byť súčasťou komunity znamená podieľať sa na jej živote. To na jednotlivca nevyhnutne kladie požiadavky, ktoré limitujú jeho slobodu. (Rod Dreher: Benediktova voľba. Bratislava: POSTOJ media, 2017, s. 90)
  • Zdá sa, že básnictvo vzniklo z dvoch prirodzených príčin. Lebo jednak je ľuďom už od detstva vrodené napodobňovanie…, jednak všetci ľudia majú z napodobňovania radosť. Dôkazom je to, čo sa stáva aj pri vnímaní umeleckých diel. Veď ak sa aj na niektoré veci pozeráme s odporom, ich verne zachytené obrazy nám pôsobia radosť ako napríklad vyobrazenia najošklivejších zvierat a zdochlín. Príčinou toho je aj skutočnosť, že učiť sa je veľmi príjemné nielen filozofom, ale rovnako aj ostatným ľuďom, iba že ich záujem netrvá dlho. Ľudia sa s radosťou pozerajú na obrazy preto, lebo sa tým učia poznávať a usudzovať o každej veci, ako napríklad „toto predstavuje onoho“. (Aristoteles: Poetika, V., Bratislava: Tatran, 1980)
  • Len mlčiaci dokáže počúvať, vnímať. Ak nemlčíme, nepočúvame. Takéto mlčanie nie je bezduché vypnutie zvuku, zmĺknutie, stíchnutie. Znamená skôr, že expresívnosť duše odpovedajúca základu večného určenia súcna a tomuto určeniu zodpovedajúca nenachádza dostatočne výstižné slová. (Josef Pieper: Voľný čas a kult. Trnava: FF TU, 2017, s. 88)