Témy slovenského kola IPO 2016/2017

Slovenské kolo IPO 2016/2017 sa uskutočnilo 13. decembra 2016 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z ponúknutých tém.

Témy esejí slovenského kola IPO:

1. O tolerancii môžeme tárať donekonečna, lenže spoločnosť musí vždy vytýčiť jasnú čiaru medzi prijateľným správaním a chorobou alebo zločinom. G.B. Shaw

2. Proto na všech panstvích, kde se plně uplatňuje papežova církevní moc, římská církev také nadále toleruje náboženství Židů, Turků a pohanů, jelikož ti se jeho vykonáváním a vyznáváním neprotiví politické moci; u křesťana, byť by šlo o cizince, je nebýt římského vyznání, naopak hrdelným zločinem, papež totiž předstírá, že všichni křesťané jsou jeho poddanými. Thomas Hobbes

3. Neexistuje azda žiadna iná téma, v súvislosti s ktorou by bolo bežné uvažovanie tak veľmi popletené, ako je téma tolerancie a intolerancie. Tolerancia by vraj vždy mala byť želateľná, lebo je pokladaná za synonymum otvorenosti. Intolerancia by vždy mala byť neželateľnou, keďže je považovaná za synonymum obmedzenosti. Toto nie je pravda, nakoľko tolerancia a intolerancia sa aplikujú na dve úplne odlišné veci. Tolerancia sa uplatňuje len voči osobám, no nikdy nie voči princípom. Intolerancia sa uplatňuje len voči princípom, nikdy však nie voči osobám. Fulton J. Sheen

Advertisement