Výsledky kvalifikačného kola IPO 2018/2019

Kvalifikačné kolo filozofickej olympiády sa uskutočnilo 6. februára 2019 na FF KU v Ružomberku. Hodnotiaca komisia v kvalifikačnom kole IPO 2018/2019 udelila dve 1. miesta, ktorých držitelia postupujú na medzinárodné kolo IPO do Ríma.

Vysledky IPO 18-19 KVAL Web.jpg

Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili kvalifikačného kola bolo zaslané individuálne hodnotnie ich súťažnej eseje e-mailom.

Advertisement