Výsledky kvalifikačného kola IPO 2019/2020

Kvalifikačné kolo filozofickej olympiády sa uskutočnilo 28. januára 2020 na FF KU v Ružomberku. Hodnotiaca komisia v kvalifikačnom kole IPO 2019/2020 rizhodla o víťazovi, ktorý postupuje na medzinárodné kolo IPO do portugalského Liasbonu a určila dvoch náhradníkov pre postup na medzinárodné kolo IPO.

Víťaz kvalifikačného kola IPO 2019/2020:

Rudolf Antálek, Bilingválne gymázium Milana Hodžu, Sučany

1. náhradníčka pre medzinárodné kolo IPO 

Lucia Koľveková, Gymnázium Poštová 9, Prešov

2. náhradník pre medzinárodné kolo IPO

Peter Banáš, Bilingválne gymázium Milana Hodžu, Sučany

Všetkým študentom, ktorí sa zúčastnili kvalifikačného kola bolo zaslané individuálne hodnotnie ich súťažnej eseje e-mailom.