Výsledky kvalifikačného kola IPO 2016/2017

Dňa 17. januára 2017 sa uskutočnilo kvalifikačné kolo IPO 2016/2017. Zverejňujeme poriadie piatich najúspešnejších účastníkov. Prví dvaja umiestnení študenti z kvalifikačného kola postupujú do medzinárodného kola filozofickej olympiády, ktoré sa uskutoční 25. – 28. mája 2017 v holandskom Rotterdame.

Všetkým zúčastneným študentom bude zaslané hodnotenie ich eseje e-mailom.

ipo-kval-res