ročník 2015/2016

Slovenské kolo Medzinárodnej filozofickej olympyády 2015/2016 sa konalo 22. marca 2016; kvalifikačné kolo IPO sa konalo 12. apríla 2016 na Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.

Témy esejí slovenského kola IPO:

  • Autorita vždy vyžaduje poslušnosť, a preto je zvyčajne mylne považovaná za určitú formu moci či násilia. Autorita ale použitie násilia a vonkajších donucovacích prostriedkov vylučuje. Sila býva použitá až tam, kde nefunguje autorita, keď už autorita zlyhala. Hannah Arendtová
  • Keďže sa teda usilujeme iba o hľadanie pravdy, budeme pochybovať predovšetkým o tom, či jestvujú nejaké zmyslové alebo predstavované veci. Lebo po prvé pozorujeme, že zmysly sa niekedy mýlia, a je znakom rozumnosti, ak príliš neveríme tým, ktorí nás čo, len raz oklamali; ďalej v spánku sa nám zdá, že vnímame a jasne si predstavujeme množstvo vecí, ktoré nie sú nikde; a tak sa tomu, kto sa rozhodol o všetkom pochybovať, neukazujú nijaké znaky, na základe ktorých by s istotou mohol rozlíšiť sen od bdenia. René Descartes
  • Demokracia a vláda davu sa vylučujú, pretože demokracia je závislá na existencii občana. Dav je tisíc hláv, medzi ktorými sa nenachádza ani jeden občan. Gilbert Keith Chesterton

Víťazi slovenského kola IPO:

  1. miesto Dária Almašiová, Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník (víťazná esej)
  2. miesto Martin Sarvaš, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
  3. miesto Michaela Hrušková, Gymnáziu bilinguálne, ul. T. Ružičku, Žilina

 

Témy esejí kvalifikačného kola IPO:

  • A legally unrestricted majority rule, that is, a democracy without a constitution, can be very formidable in the suppression of the rights of minorities and very effective in the suffocation of dissent without any use of violence. Hannah Arendtová

  • Now here comes in the whole collapse and huge blunder of our age. We have mixed up two different things, two opposite things. Progress should mean that we are always changing the world to suit the vision. Progress does mean (just now) that we are always changing the vision. It should mean that we are slow but sure in bringing justice and mercy among men: it does mean that we are very swift in doubting the desirability of justice and mercy[…]. We are not altering the real to suit the ideal. We are altering the ideal: it is easier. Gilbert Keith Chesterton

Víťazi kvalifikačného kola, ktorí sa zúčastnili medzinárodného kola IPO v belgickom Gente v termíne 12.-15. mája 2016:

  • Štefan Rástocký
  • Dária Almašiová