ročník 2016/2017

Slovenské kolo IPO 2016/2017 sa uskutočnilo 13. decembra 2016 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z ponúknutých tém.

Témy esejí slovenského kola IPO:

1. O tolerancii môžeme tárať donekonečna, lenže spoločnosť musí vždy vytýčiť jasnú čiaru medzi prijateľným správaním a chorobou alebo zločinom. G.B. Shaw

2. Proto na všech panstvích, kde se plně uplatňuje papežova církevní moc, římská církev také nadále toleruje náboženství Židů, Turků a pohanů, jelikož ti se jeho vykonáváním a vyznáváním neprotiví politické moci; u křesťana, byť by šlo o cizince, je nebýt římského vyznání, naopak hrdelným zločinem, papež totiž předstírá, že všichni křesťané jsou jeho poddanými. Thomas Hobbes

3. Neexistuje azda žiadna iná téma, v súvislosti s ktorou by bolo bežné uvažovanie tak veľmi popletené, ako je téma tolerancie a intolerancie. Tolerancia by vraj vždy mala byť želateľná, lebo je pokladaná za synonymum otvorenosti. Intolerancia by vždy mala byť neželateľnou, keďže je považovaná za synonymum obmedzenosti. Toto nie je pravda, nakoľko tolerancia a intolerancia sa aplikujú na dve úplne odlišné veci. Tolerancia sa uplatňuje len voči osobám, no nikdy nie voči princípom. Intolerancia sa uplatňuje len voči princípom, nikdy však nie voči osobám. Fulton J. Sheen

Víťazi slovenského kola IPO:

  1. miesto Samuel Novák, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
  2. miesto Marek Berčík, Gymnázium Partizánske
  3. miesto Samuel Hučko, Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, Košice

 

Kvalifikačné kolo IPO 2016/2017 sa uskutočnilo 17. januára 2017 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z ponúknutých tém. 

Témy esejí kvalifikačného kola IPO:

  1. If we hear a Chinese we tend to take his speech for inarticulate gurgling. Someone who understands Chinese will recognize language in what he hears. Similarly I often cannot recognize the human being in someone. Ludwig Wittgenstein
  2. Unlimited tolerance must lead to the disappearance of tolerance. If we extend unlimited tolerance even to those who are intolerant, if we are not prepared to defend a tolerant society against the onslaught of the intolerant, then the tolerant will be destroyed, and tolerance with them…We should therefore claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant. Karl R. Popper
  3. Persecution of powerless or power-losing groups may not be a very pleasant spectacle, but it does not spring from human meanness alone. What makes men obey or tolerate real power and, on the other hand, hate people who have wealth without power, is the rational instinct that power has a certain function and is of some general use. Even exploitation and oppression still make society work and establish some kind of order. Only wealth without power or aloofness without a policy are felt to be parasitical, useless, revolting, because such conditions cut all the threads which tie men together. Wealth which does not exploit lacks even the relationship which exists between exploiter and exploited; aloofness without policy does not imply even the minimum concern of the oppressor for the oppressed. Hannah Arendt

Víťazi kvalifikačného kola, ktorí sa zúčastnili medzinárodného kola IPO v holandskom Rotterdame v termíne 25.-28. mája 2017:

  • Samuel Novák, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
  • Michal Karlubík, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

Výsledky Medzinárodného kola IPO 2017

V dňoch 25. – 28. mája 2017 sa v holandskom Rotterdame uskutočnil už 25. ročník Medzinárodnej filozofickej olympiády. Slovenko na tomto podujatí zastupovali dvaja študenti.

Študent bratislavského Gymnázia J. Hronca (IB programme) Michal Karlubík získal na 25. ročníku Medzinárodnej filozofickej olympiády (IPO) v Rotterdame výborné umiestnenie, bronzovú medailu.

Na súťaži, v ktorej bola hlavnou témou tolerancia, sa celkovo zúčastnilo 95 študentov zo 45 krajín sveta. Druhým slovenským reprezentantom bol študent prešovského Gymnázia J. A. Raymana, Samuel Novák. Slovenskí zástupcovia vzišli z dvojkolovej kvalifikácie, ktorú organizovala Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, a na ktorej sa tento rok zúčastnilo 120 študentov.

Michal Karlubík písal v angličtine svoju filozofickú esej na citát americkej filozofky Marthy Nussbaumovej, ktorý si vybral zo štyroch ponúknutých tém (.Filozofické eseje v dvoch kolách hodnotila medzinárodná porota, ktorej členmi za SR boli tento rok aj Mgr. Marek Gajdoš (Gymnázium J. A. Raymana, Prešov) a Dr. Ján Hrkút (katedra filozofie FF KU, Ružomberok). Následné poradie najlepších esejí nakoniec zostavil riadiaci výbor IPO, ktorý výsledky vyhlásil na slávnostnej ceremónii v Rotterdame 28. mája 2017.

Poradie ocenených si môžete pozrieť na tejto stránke.


Videoreportáž (4:25-8:40) TV Lux o IPO 2016/2017