ročník 2017/2018

Slovenské kolo IPO 2017/2018 sa uskutočnilo 14. 11. 2017 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

  • Davový člověk by nikdy neuznal něco mimo sebe, kdyby ho k tomu okolnosti násilně nepřinutily. … Naopak člověk vybraný či výborný má v sobě intimní cit nutnosti uznávat mimo sebe pravidlo, které jej přesahuje a převyšuje, do jehož služeb dobrovolně vstupuje. José Ortega y Gasset, Vzpoura davů
  • Demokracie na celém světě podceňují, a proto zanedbávají schopnosti, jež naléhavě potřebujeme k tomu, abychom demokracii uchovali živou, hodnou úcty a zodpovědnou. Martha C. Nussbaumová, Ne pro zisk
  • ‘Pracujeme preto, aby sme mali voľno’. Asi na chvíľu zaváhame a napokon skonštatujeme, že svet je naozaj postavený na hlavu a že sa tu presne vyjadruje tento stav. Nevyznie táto veta pre človeka ponoreného do totálneho sveta práce priam ako nemorálna, keď je takpovediac napísaná v protiklade so základnými princípmi ľudskej spoločnosti? Josef Pieper, Voľný čas a kult

Víťazi slovenského kola IPO:

  1. miesto Michal Karlubík, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
  2. miesto Jakub Kamenický, Spojená škola, Tilgnerova, Bratislava
  3. miesto Peter Eller, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

Kvalifikačné kolo IPO 2016/2017 sa uskutočnilo 12. decembra 2017 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z ponúknutých tém. 

Témy esejí kvalifikačného kola IPO:

  • If life becomes hard to bear we think of a change in our circumstances. But the most important and effective change, a change in our own attitude, hardly even occurs to us, and the resolution to take such a step is very difficult for us. Ludwig Wittgenstein: Culture and Value
  • Aristotle’s discussion of the terms “beginning”, “middle”, and “end” apply to the narrative, to story-events as imitated, rather than to real actions themselves, simply because such terms are meaningless in the real world. No end, in reality, is ever final in the way “The End” of a novel or film is. Seymour Chatman: Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film
  • The habit of laughing at things is not detachable from the habit of judging things to be worthy of laughter. Indeed, amusement, although a spontaneous outflow of social emotion, is the most frequently practiced form of judgement. To laugh at something is already to judge it, and when we refrain from laughing at what someone nevertheless believes to be funny, we may thereby show our disapproval of that person’s stance. Roger Scruton: Culture Counts

Víťaz kvalifikačného kola, ktorý sa zúčastnili a stal sa víťazom medzinárodného kola IPO v meste Bar v Čiernej Hore v termíne 23.-27. mája 2018:

Michal Karlubík, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

FOTOGALÉRIA – slovenské kolo IPO 2017/2018

FOTOGALÉRIA – kvalifikačné kolo IPO 2017/2018


Zástupca Slovenska sa stal víťazom Medzinárodnej filozofickej olympiády 2018

slovak_delegation_hrkut_karlubik_2018Víťaz kvalifikačného kola, Michal Karlubík, študent Gymnázia Jura Hronca v Bratislave, získal zlatú medailu na International Philosophy Olympiad (IPO), ktorá sa konala v čiernohorskom meste Bar. Na tohtoročnom 26. ročníku sa zúčastnilo 50 krajín z Ázie, Európy, Severnej a Južnej Ameriky. Celkovo súťažilo 100 študentov, spomedzi ktorých získal slovenský študent celkovo najvyššie skóre 8,33 bodu na škále od 0 do 10. Tohtoročná súťaž ponúkla štyri krátke filozofické texty (autormi boli: Aristoteles, Mencius, Kant, Goehr), z ktorých si študent mal vybrať jeden a napísať naň počas 4 hodín esej.

Eseje hodnotí medzinárodná porota učiteľov filozofie zložená z delegácií súťažiacich krajín a zo zástupcov FISP (Federation Internationale des Societes de Philosophie). Slovensko zastupuje v tejto medzinárodnej porote Ján Hrkút z Katedry filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Hodnotenie samotných prác prebieha v dvoch, resp. troch kolách, pričom každú esej hodnotí minimálne 6 porotcov, ktorí rozhodujú, či práca postupuje do finálového hodnotenia. Vo finálovom hodnotení 5-členný riadiaci výbor IPO a zástupcovia FISP najlepšie práce zoradia a rozhodnú o medailách. Eseje sú hodnotené anonymne a v skupinách podľa jazykových oblastí. Hodnotenie prebieha na základe piatich kritérií (relevancia, filozofické pochopenie, argumentácia, koherencia, originalita). V každom kritériu je esej ešte hodnotená piatimi indikátormi, teda piatimi kvalitatívnymi úrovňami plnenia kritéria.

V Slovenskej republike je partnerom IPO Katedra filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na tejto katedre sa od akademického roka 2015/2016 konajú národné kvalifikačné kolá, na ktoré sú pozývaní študenti zo všetkých stredných škôl.

Ďalšie informácie:

http://ipo2018.me/results/

Správa v Rádiu Slovensko 1