ročník 2018/2019

Slovenské kolo IPO 2018/2019 sa uskutočnilo 12. decembra 2018 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

 • Vykorenenosť súčasného života potrhala komunitné väzby. Dnes je bežné nájsť ľudí, ktorí nepoznajú a v skutočnosti ani nechcú spoznať svojich susedov. Byť súčasťou komunity znamená podieľať sa na jej živote. To na jednotlivca nevyhnutne kladie požiadavky, ktoré limitujú jeho slobodu. (Rod Dreher: Benediktova voľba. Bratislava: POSTOJ media, 2017, s. 90)
 • Zdá sa, že básnictvo vzniklo z dvoch prirodzených príčin. Lebo jednak je ľuďom už od detstva vrodené napodobňovanie…, jednak všetci ľudia majú z napodobňovania radosť. Dôkazom je to, čo sa stáva aj pri vnímaní umeleckých diel. Veď ak sa aj na niektoré veci pozeráme s odporom, ich verne zachytené obrazy nám pôsobia radosť ako napríklad vyobrazenia najošklivejších zvierat a zdochlín. Príčinou toho je aj skutočnosť, že učiť sa je veľmi príjemné nielen filozofom, ale rovnako aj ostatným ľuďom, iba že ich záujem netrvá dlho. Ľudia sa s radosťou pozerajú na obrazy preto, lebo sa tým učia poznávať a usudzovať o každej veci, ako napríklad „toto predstavuje onoho“. (Aristoteles: Poetika, V., Bratislava: Tatran, 1980)
 • Len mlčiaci dokáže počúvať, vnímať. Ak nemlčíme, nepočúvame. Takéto mlčanie nie je bezduché vypnutie zvuku, zmĺknutie, stíchnutie. Znamená skôr, že expresívnosť duše odpovedajúca základu večného určenia súcna a tomuto určeniu zodpovedajúca nenachádza dostatočne výstižné slová. (Josef Pieper: Voľný čas a kult. Trnava: FF TU, 2017, s. 88)

Víťazi slovenského kola IPO:

 1. miesto Richard Vaško, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 2. miesto Kenneth Martin, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 3. miesto Filip Horvath, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

Kvalifikačné kolo IPO 2018/2019 sa uskutočnilo 6. februára 2019 na FF KU v Ružomberku. Študenti si pre napísanie svojej súťažnej eseje zvolili jednu z ponúknutých tém. 

Témy esejí kvalifikačného kola IPO:

 • One may say that the fact that it is painted on canvas does not enter into the meaning. It just supports the painting. It is not at all part of the meaning, even if it is part of the object that embodies the meaning… It is the invisible properties that make something art. (Arthur Danto: What Art Is. New Haven, CT: Yale University Press, 2013, p. 39–40)
 • In viewing ourselves from a perspective broader than we can occupy in the flesh, we become spectators of our own lives. We cannot do very much as pure spectators of our own lives, so we continue to lead them, and devote ourselves to what we are able at the same time to view as no more than a curiosity, like the ritual of an alien religion. (Thomas Nagel: The Absurd. In: Exploring the Meaning of Life. An Anthology and Guide. Ed. by Joshua W. Seachris. Oxford. Wiley-Blackwell, 2013, pp. 242)
 • A writer who says that there are no truths, or that all truth is ‘merely relative,’ is asking you not to believe him. So don’t. (Roger Scruton: Modern Philosophy: An Introduction and SurveyPenguin Books 1996)

Víťazi kvalifikačného kola IPO:

 1. miesto Kenneth Martin, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 2. miesto Richard Vaško, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 3. miesto Filip Horvath, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 

FOTOGALÉRIA – slovneské kolo IPO 2018/2019.

FOTOGALÉRIA – kvalifikačné kolo IPO 2018/2019.


Medzinárodná filozofická olympiáda 2019 s medailovou slovenskou účasťou

IPO Rim 19V Ríme sa v dňoch 16. – 19. 5. 2019 konala XXVII. Medzinárodná filozofická olympiáda (IPO) s účasťou študentov a učiteľov zo 48 krajín z Ázie, Európy, Južnej a Severnej Ameriky. Tradičné podujatie, na ktorom sa zúčastňujú víťazi národných súťaží, je určené pre stredo/školákov, pričom cieľom nie je testovanie konkrétnych filozofických vedomostí, ale skôr zručností: ako napísať text, ktorý je relevantný k téme; filozofické porozumenie citátu; schopnosť presvedčivo argumentovať; napísať koherentný a zmysluplne štruktúrovaný text; ponúknuť originálny príspevok k problematike.

Na tohtoročnom podujatí sa zúčastnili aj prví dvaja študenti zo slovenskej filozofickej olympiády: Richard Vaško a Kenneth Martin, obaja z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave. Za učiteľov reprezentoval SR Ján Hrkút z Katedry filozofie FF KU v Ružomberku, ktorý sa zároveň podieľal na hodnotení prác ako člen medzinárodnej komisie učiteľov.

IPO Rim 19bSúťažiaci mali možnosť reagovať svojou esejou na jeden z citátov z Platóna, Leonarda da Vinci, Bhagavad-Gity a D. J. Haraway. Sprievodný program podujatia tvorili prednášky a workshopy zamerané prevažne na vedecký, umelecký a filozofický odkaz Leonarda da Vinci, a to z príležitosti 500. výročia jeho úmrtia.

Podľa hodnotenia poroty dve najlepšie práce napísali študenti z Ruska a Chorvátska. Slovenskí študenti boli ocenení striebornou medailou (Kenneth Martin) a čestným uznaním (Richard Vaško). Srdečne im blahoželáme, ďakujeme za medzinárodnú reprezentáciu, skvelý výsledok a tešíme sa na ďalší ročník filozofickej olympiády najprv na slovenskom kole (na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku) a potom na medzinárodnom kole v máji 2020 v portugalskom Lisabone.

Ďalšie informácie:

Výsledky IPO Rím 2019