ročník 2019/2020

Slovenské kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

Témy esejí slovneského kola:

 • Čo je zlé, škodí; čo škodí, robí horším; bolesť a chudoba nerobia horším: teda nie sú zlom. (Seneca, Epistulae, 85, 30 z: Chrysippos. Zlomky starých stoikov II. Martin: Thetis, 2018, s. 79.)
 • Hovorím vám: Vyhýbať sa námahe máte právo iba v mene inej námahy, lebo rásť musíte do veľkosti.“(Antoine de Saint-Exupéry: Citadela. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2015, XXXI, s. 84.)
 • Hypotézy sú ako lešenia, ktoré sa stavajú pred stavbou a keď je stavba hotová, rozoberú sa; sú nepostrádateľné pre robotníka; nesmie však lešenie považovať za stavbu. (Johann Wolfgang von Goethe, K náuke o prírode a vede, Maximy a reflexie, z Pozostalosti)

Víťazi slovenského kola IPO:

 1. miesto Richard Vaško, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 2. miesto Mária Zelmanová, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
 3. miesto Rudolf Antálek, Gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Kvalifikačné kolo IPO 2019/2020 sa uskutočnilo 26. novembra 2019 na FF KU v Ružomberku a študenti písali svoje eseje na jednu z nasledovných tém:

Témy esejí kvalifikačného kola IPO:

 • „[…] our deepest and most basic views about our agency – our freedom and moral responsibility – are not held hostage to views in physics.“ (M. Fisher: Compatibilism. s. 81 [In: Four Views on Free Will. Blackwell Publishing, 2007])
 • „Free speech is not the cause of the tensions that are growing around us, but the only possible solution to them.” (Roger Scruton, BBC interview 2015)
 • “The word ‘good’ has many meanings. For example, if a man were to shoot his grandmother at a range of 500 yards I should call him a good shot, but not necessarily a good man.” (G. K. Chesterton, quoted in Chesterton as Seen by His Contemporaries(Cyril Clemens, 1939))

Víťazi kvalifikačného kola IPO:

 1. miesto Rudolf Antálek, Bilingválne gymázium Milana Hodžu, Sučany
 2. miesto Lucia Koľveková, Gymnázium Poštová 9, Prešov
 3. miesto Peter Banáš, Bilingválne gymázium Milana Hodžu, Sučany

FOTOGALÉRIA – slovneské kolo IPO 2019/2020.


Medzinárodné kolo IPO 2019/2020 sa pre pandémiu COVID-19 neuskutočnilo.