Prihláška

Prihláška

Prihlášku je potrebné vyplniť najneskôr do 19. 10. 2022 (15:00 hod.)!

Počet prihlášok z jednej školy nie je obmedzený. Maximálny počet účastníkov (z dôvodu kapacity auly je 250).